Day: May 26, 2024

रामकृष्ण मिशन मुंबईच्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण

रामकृष्ण मिशन मुंबईच्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण

मुंबई, दि. २६ : शिक्षणाला मूल्यांची जोड नसली तर ते शिक्षण केवळ व्यक्तीचा अहंकार वाढवते. त्यामुळे शिक्षणाला मूल्य, नीतिमत्ता व मानवतेची जोड ...