महाराष्ट्रात पोलीस शिपाई चालक पदासाठी १०१९ पदांची भरती

1 टिप्पणीपोलीस आयुक्तालय, बृहन्मुंबई १५६ जागा

पोलीस आयुक्तालय, ठाणे शहर ११६ जागा

पोलीस आयुक्तालय, नागपूर शहर ८७ जागा

पोलीस आयुक्तालय, नवी मुंबई १०३ जागा

पोलीस आयुक्तालय, अमरावती शहर १९ जागा

पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद शहर २४ जागा

पोलीस आयुक्तालय, लोहमार्ग मुंबई १८ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रायगड २७ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सिंधुदूर्ग २० जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रत्नागिरी ४४ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सांगली ७७ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सोलापूर ग्रा. ४१ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जालना २५ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, बीड ३६ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, उस्मानाबाद ३३ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, लातूर ६ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नागपूर ग्रा. २८ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, भंडारा ३६ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, वर्धा ३७ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अकोला ३४ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, बुलढाणा ५२ जागा

 शैक्षणिक पात्रता १२ वी उत्तीर्ण

वयोमर्यादा २८ वर्षांपर्यंत (मागासवर्गीयांना सवलत)

 अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २२ डिसेंबर २०१९

 अधिक माहितीसाठी http://bit.ly/33FiQRG

 अर्ज करण्यासाठी - http://bit.ly/2L7zcMM

1 टिप्पणी

Blogger द्वारा समर्थित.