विधानपरिषद लक्षवेधी : दि. २७ नोव्हेंबर, २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीतअधिष्ठात्यांच्या औषध खरेदीच्या अधिकारात वाढवैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन
मुंबई, दि. 27 : स्थानिक स्तरावर तातडीच्या प्रसंगी औषधे उपलब्ध व्हावी व रुग्णसेवेत खंड पडून नये यासाठी अधिष्ठाता (डीन) यांना स्थानिक औषध खरेदीचे अधिकार आहेत. ही मर्यादा आता पाच हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये प्रतिदिन इतकी वाढविण्यात आली आहे. तसेच मंजूर वार्षिक अनुदानाच्या 10 टक्के स्थानिक खरेदीची मर्यादा  20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.


विधानपरिषद सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. महाजन बोलत होते.


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 26 जुलै 2017 च्या आदेशानुसार राज्यातील विविध रुग्णालयात लागणारी औषधे व शल्योपचार साहित्यांची खरेदी हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळाच्या खरेदी कक्षाकडून खरेदी करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सन 2018-19 या वर्षामध्ये औषधे व शल्योपचार सामुग्रीसाठी 339 कोटी 50 लाख रुपये इतका निधी अर्थसंकल्प‍ित करण्यात आला आहे. यापैकी औषधांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी सुमारे 116 कोटी 58 लाख इतका निधी हाफकीन महामंडळामार्फत औषध खरेदी करण्यासाठी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच उर्वरित निधी वितरित करण्याबाबताचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचा औषध पुरवठा सुरळीत राहून रुग्णसेवेत खंड पडू नये यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असून यासाठी पुरेशी वित्तीय तरतूद करण्यात आली असल्याचे श्री. महाजन म्हणाले.


राज्यात अधिष्ठाता (डीन) यांची रिक्त असलेली पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. लवकरच प्रक्रिया पूर्ण करून रिक्त पदे भरण्यात येतील, असे श्री. महाजन यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.


यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, किरण पावसकर, अशोक उर्फ भाई जगताप, भाई गिरकर, सुरेश धस यांनी सहभाग घेतला.
0000

नियमबाह्य शुल्क आकारणीप्रकरणी विभागीय स्तरावर चौकशी करून कारवाई - शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे

मुंबई, दि. 27 : दहिसर या मुंबईच्या उपनगरातील रुस्तमजी ट्रुपर्स स्कूल या शाळेच्या नियमबाह्य शुल्क आकारणी प्रकरणी महानगरपालिका स्तरावर चौकशी करण्यात आली आहे. या शाळेची आता विभागीय स्तरावर चैाकशी करून चौकशीअंती योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.


विधानपरिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी रुस्तमजी ट्रुपर्स स्कूल या शाळेची नियमबाह्य शुल्क आकारणीविषयीची लक्षवेधी विधानपरिषदेत उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते.


रुस्तमजी ट्रुपर्स स्कूल ही मनपा मान्यताप्राप्त इंग्रजी माध्यमाची विनाअनुदानित शाळा आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात या शाळेने केलेल्या शुल्कवाढीसंदर्भात काही विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी महानगरपालिकेकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या तक्रारीच्या अनुषंगाने मनपा शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधीक्षक (शाळा) व विभाग निरीक्षक (शाळा) यांनी शाळेला भेट देऊन पडताळणी केली आहे. आता या शाळेची विभागीय स्तरावर चैाकशी करून  चौकशीअंती योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले.
00000

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा